Contact

Contact form

ANDROPOL S.A.
ul. Krakowska 83
34-120 Andrychów

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000109997

NIP 5510007736

Regon 071000677

Nr BDO 000010448

Prezes Zarządu – Aneta Filak-Łukawska

Kapitał zakładowy: 10 163 784,00 zł
wpłacony w całości

Numer rachunku bankowego:
84 1090 1740 0000 0001 0864 5304

PLACE OF BUSINESS

BIAŁYSTOK
CUSTOMER SERVICE CENTRE

ul. Przędzalniana 8
15-688 Białystok
Poland

Mapa_Polski_Bialystok

ANDRYCHÓW
CUSTOMER SERVICE CENTRE

ul. Krakowska 83
34-120 Andrychów
Poland

Mapa_Polski_Andrychow.
CUSTOMER SERVICE

Military

UNIFORM FABRICS

Białystok

ul. Przędzalniana 8
15-688 Białystok
Poland

Proline

PROTECTIVE FABRICS

Białystok

ul. Przędzalniana 8
15-688 Białystok
Poland

Casual

CLOTHING AND DECORATIVE FABRICS

Białystok

ul. Przędzalniana 8
15-688 Białystok
Poland

Rentline

WHOLESALE MEDICAL TEXTILES

Andrychów

WHOLESALE MEDICAL TEXTILES


ul. Krakowska 83
34-120 Andrychów
Poland

MEDICAL CLOTHING AND TEXTILES COMPLEX EQUIPMENT FOR HEALTHCARE FACILITIES

Horeca

Fabrics and confection

Andrychów

ul. Krakowska 83
34-120 Andrychów
Poland

Sweet Home

Home textiles

Andrychów

Wholesale

ul. Krakowska 83
34-120 Andrychów
Poland

EXPORT

Białystok

ul. Przędzalniana 8
15-688 Białystok
Poland

Andrychów

ul. Krakowska 83
34-120 Andrychów
Poland

Import

Marketing

Białystok

ul. Przędzalniana 8
15-688 Białystok
Poland

Scroll Up